Speltherapie


Kinderen zijn van harte welkom in praktijk De Kleurenkring.

Na een eerste, oriƫnterend contact kan een afspraak worden gemaakt voor een intakegesprek. Dit gebeurt, indien mogelijk, met beide ouders/verzorgers. Na dit intakegesprek komt het kind een klein uur naar de praktijk en mag daar gaan spelen.

Het hele proces van ontmoeten, spelen, bouwen, tekenen, laat iets zien van elk kind. In spel, kunstzinnig werk en verhaal verschijnen de beelden van dat wat er in het kind leeft. Na 5-6 weken komen die beelden en de beelden uit het intakegesprek in een oudergesprek (zonder kind) aan de orde. Van hieruit wordt dan samen de toekomst in gegaan. Het kind komt wekelijks spelen in de praktijk en regelmatig vinden er gesprekken van de therapeut met de ouders plaats.

Vertrouwen


Wederzijds vertrouwen is van enorm belang. Uitwisseling van informatie met anderen vindt alleen plaats in overleg met de ouder(s)/verzorger(s).

Tarieven


Bij een therapie-op-maat hoort ook een tarief-op-maat. Tijdens een kennismakingsgesprek kan dan ook een passende afspraak worden gemaakt.

Coaching


Jongeren zijn van harte welkom in praktijk De Kleurenkring, voor advies of begeleiding.

In de ontmoeting, in beeldend werk en verhaal opent zich wat er in elk mens leeft. Samen met de vraag kan er begeleiding plaats vinden, afgestemd op de leeftijd.

Een hulpvraag kan ontstaan vanuit de jongere zelf of vanuit de ouders. Tot een leeftijd van 18-21 jaar is het van belang dat ouder(s), verzorger(s) op de hoogte zijn van deelname aan het begeleidingstraject.

Vertrouwen


Binnen deze werkwijze is wederzijds vertrouwen heel belangrijk. Uitwisseling van informatie met anderen vindt dan ook alleen plaats in overleg met de betrokkene.

Tarieven


Bij een therapie-op-maat hoort ook een tarief-op-maat. Tijdens een kennismakingsgesprek kan dan ook een passende afspraak worden gemaakt.

Ouderbegeleiding


Ouder(s), verzorger(s), maar ook beroepsopvoeders, zijn van harte welkom in praktijk De Kleurenkring

De Kleurenkring is er voor advies of begeleiding in de opvoeding, en voor advies en begeleiding in Uw eigen levensloop.

De nadruk zal daarbij ook liggen op de diepere zin van de innerlijke problemen die mensen in hun leven tegenkomen.

Vertrouwen


Wederzijds vertrouwen is in dit werk van enorm belang.

Tarieven


Bij een therapie-op-maat hoort ook een tarief-op-maat. Tijdens een kennismakingsgesprek kan dan ook een passende afspraak worden gemaakt.